Emine Erdoğan Hanımefendi ve Bakanımız Göktaş "Yüzyılın Kadın İstihdamı 'İş-Pozitif' Tanıtım Programı"nda Kadın Girişimcilerle Buluştu

Emine Erdoğan Hanımefendi ve Bakanımız Göktaş "Yüzyılın Kadın İstihdamı 'İş-Pozitif' Tanıtım Programı"nda Kadın Girişimcilerle Buluştu

BELEDİYE365 11.02.2024 15:19:06 0
Emine Erdoğan Hanımefendi ve Bakanımız Göktaş

Emine Erdoğan Hanımefendi, "Güçlü bir Türkiye, üç temel üzerinde yükselir; güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum. Kadınların hak ettiği ölçüde kendisine yer bulamadığı, bireylerin aile sıcaklığından uzaklaşarak yalnızlaştığı bir toplum her türlü saldırıya açık hale gelir." dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı: İş-Pozitif"in tanıtım programı Emine Erdoğan Hanımefendi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Programda yaptığı konuşmada Emine Erdoğan, üreten, ürettikçe hem güçlenen hem güçlendiren, gözünün nurunu hayata katan kadınlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emine Erdoğan, "Güçlü bir Türkiye, üç temel üzerinde yükselir; güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum. Kadınların hak ettiği ölçüde kendisine yer bulamadığı, bireylerin aile sıcaklığından uzaklaşarak yalnızlaştığı bir toplum, her türlü saldırıya açık hale gelir." diye konuştu.

Kalkınmaya yönelik amaçların bugün yalnızca ekonomik değil, sosyal ve toplumsal boyutları da içerdiğini ifade eden Emine Erdoğan, nüfusun neredeyse yarısını oluşturan kadınların güçlendirilmesi, üretim dünyasına adil ve hakkaniyetli bir sistem ile dahil edilmesinin, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen her ülke için bir mecburiyet olduğunu vurguladı.

 "Kadın ruhunun hayatın hamuruna katılmadığı bir gelecek eksiktir, yarımdır"

Emine Erdoğan, ilgili kurumların, iş dünyasında bulunan milyonlarca kadınının hak ve fırsatlara erişimlerini artırırken, yaşadıkları mağduriyetleri de ortadan kaldırmak için seferber olduklarının altını çizerek, "Bir projesi, bir iş hayali olan tüm kadınlarımızın elinden tutuyor, üreten kadınlar ailemizi güçlendirdikçe ülke olarak büyüyoruz. Biliyoruz ki kadın ruhunun hayatın hamuruna katılmadığı bir gelecek eksiktir, yarımdır." ifadelerini kullandı.

"Toplumu yükseğe çıkaran kanatlardan birisi erkekse, diğeri kadındır" diyen Emine Erdoğan, "Bu çerçevede kadınlarımıza yaptığımız her yatırım ile aslında ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz. İnşallah güçlenen her kadın da onların ardından gelen genç kızlarımız için bir yol açmış olacak ve ülkemizi kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaştıracaktır." diye konuştu.

Toplumsal hayatta aktif yer alan, üreten, güçlü kadınlara aşina bir millet olduklarını, kadınların tarih boyunca manevi ve kültürel mirasın muhafazasından milli müdafaaya kadar her alanda üstün görevler üstlendiklerini anlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Erzurumlu Kara Fatma, Nene Hatun, Şerife Bacı gibi cephede mücadele verenlerin yanı sıra cephe gerisinde varını yoğunu milleti için ortaya koyan sayısız kahraman kadın tarihimizde iz bırakmıştır. Anadolu kültüründe, kadının üretmediği, yaratılışının tüm cevherlerini hem sosyal hem ekonomik hayata katmadığı bir dönem olmamıştır."

"Öncü kadınların ayak izlerini takip etmeliyiz"

Emine Erdoğan, sanayi devriminin şekillendirdiği modern dünyanın üretimi belli kalıplara sıkıştırarak, ancak çalışanların üretenler olduğu algısını ortaya çıkardığını dile getirerek, bu sistemin dışında kalanların, bilhassa da kadınların emeğinin adeta yok sayıldığını söyledi.

Kadınların toplumda aktif ve üreten konumda olmadıkları algısının, güçlerini ve potansiyellerini reddetmek anlamına geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Esas bize dayatılmak istenen bu basmakalıp tanımlamaları reddetmeliyiz. Tarihimizde, yüzlerce yıl öncesinde toplumsal ve ekonomik hayatın öncüleri olan kadınların ayak izlerini takip etmeliyiz." dedi.

Daha adil, içinde herkesin kendi tabiatına uygun yer bulabildiği, vicdani ve insani değerlerin korunduğu modeller geliştirmek için çalıştıklarını aktaran Emine Erdoğan, "Yürekten inanıyorum ki bu toprakların kadınları güçlendikçe ülkemizde ve dünyadaki birçok sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Nitekim Dünya Bankasının bir araştırmasına göre, istihdamda kadınların artışı ile dünya genelinde yoksulluğun azalması arasında bir paralellik bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, İş Pozitif Projesi'nin de kadınların potansiyellerini keşfedebilecekleri ve kendilerine uygun çalışma ortamlarını bulabilecekleri bir buluşma noktası olarak önemli bir ihtiyaca karşılık geleceğine inandığını kaydetti.

Erdoğan, devlet himayesinde büyümüş gençlerin de sisteme dahil edilmesiyle projenin sosyal etkisinin her açıdan katlanmış olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere projeye dahil olan tüm kurumlara, sivil toplum örgütlerine ve bütün paydaşlara şükranlarını sunan Emine Erdoğan, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

"2024 yılının kadın istihdamı seferberliği yılı olacağına inanıyorum"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise konuşmasında, kadim geçmişin birikimiyle geleceğin vizyonunu birleştiren değerli proje vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu kaydederek, paydaşı olmaktan heyecan duyduğu projenin sadece bugünün değil yarının Türkiye'sinde de kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek için atılmış önemli bir adım olacağını söyledi.

Kadınların iş gücüne katılımının artmasıyla toplumsal refahın da artırılabileceğini belirten Göktaş, "Sayın Hanımefendi (Emine Erdoğan), bir konuşmasında 'Azimli bir kadının ulaştığı başarı, yalnız kendi ülkesindeki kadınlar için değil dünyadaki bütün hemcinsleri için rol model teşkil ediyor.' demişti. İşte kadınların bu başarı hikayeleri, sadece şimdiki nesil için değil gelecek nesiller için de ilham kaynağı oluyor. Kadınlar, ellerinin değdiği her alanda önemli bir katma değer oluşturuyor, cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla taşıyorlar." diye konuştu.

Kadın istihdam oranının yüzde 36'ya yükseltilmesi hedefi

Bakan Göktaş, kadınların her alanda görünür olmaları ve inisiyatif almalarına ilişkin ne gerekiyorsa yapmak için durmadan çalıştıklarını söyledi.

"Nitekim, 12. Kalkınma Planı'nda da kadınların çalışma hayatına katılmalarının önemine vurgular yapıyoruz." diyen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2028 yılına kadar kadın iş gücüne katılma oranının yüzde 40'a, kadın istihdam oranının yüzde 36'ya yükseltilmesi, en önemli hedeflerimizden. Bu hedef doğrultusunda oluşturduğumuz politikalar ve hayata geçirdiğimiz teşviklerle bugün kadın istihdamı konusunda olumlu sonuçlar alıyoruz. Kamu, özel sektör ve sivil toplumla işbirliği içinde birçok proje yürütüyor, pek çok başka projede de paydaş olarak yer alıyoruz. 2002'de yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılma oranı, 2023 Kasım itibarıyla yüzde 36'ya yükselirken aynı dönem için kadın istihdam oranı ise yüzde 25'ten yüzde 32'ye çıktı."

296 etkinlikte 750 binden fazla kadına ulaşıldı

Kadınların güçlendirilmesi hedefini bütüncül olarak ele aldıklarını, farklı kategorilerde önemli proje ve faaliyetler yürüttüklerini anlatan Göktaş, 2018'den bugüne kadar 81 ilde gerçekleştirdikleri finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerlerinde 296 etkinlikle 750 binden fazla kadına ulaştıklarının altını çizdi.

Kadın kooperatifçiliğini ve kadın girişimciliğini geliştirmek adına Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığıyla 5 yıldan fazla süren işbirliklerinin olduğuna dikkati çeken Göktaş, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'yle 18 ile 29 yaş arası ne eğitimde ne de istihdamda yer alan genç kadınlara mesleki beceri ve güçlenme eğitimleri verdikleri, dijital platform aracılığıyla iş ve eğitim fırsatları sundukları bilgisini paylaştı.

Bakan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda kadınların yüzyılı yapacağız. İleriye dönük hedeflerimizi planlarken, politikalarımızı oluştururken kadın istihdamını özellikle önemsiyoruz. 2024 yılının kadın istihdam seferberliği yılı olacağına inanıyorum." dedi.

"Hibrit çalışma modeli ve mahalle tipi kreşler üzerinde çalışıyoruz"

Kadın Girişimciliğinde Yeni Ufuklar İstişare Toplantısı'nı kamu ve özel sektör temsilcileri, başarılı kadın girişimciler ve akademisyenlerin katılımıyla 18 Ocak'ta gerçekleştirdiklerini anlatan Göktaş, toplantıda pek çok kurumun kadın girişimciliği alanında önemli çalışmalara imza attıklarına şahit olduklarını, çok mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kadınların hem aile hayatında iş nedeniyle karşılaştıkları zorlukları azaltmak hem de kadın istihdamını korumak adına yenilikçi politikalar ürettiklerini vurgulayan Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışan anneler başta olmak üzere kadınların ev ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmaması için esnek ve uzaktan çalışma modeli, hibrit çalışma modeli ve mahalle tipi kreş modeli üzerinde çalışıyoruz. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın işbirliğiyle 30 Ocak'ta 'Kadın Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlara' programımızı gerçekleştirdik. Kadın girişimciliği ve istihdamının desteklenmesi amacıyla çok kapsamlı iki protokol imzaladık. Önümüzdeki süreçte protokolleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İstihdam olanaklarını çeşitlendirmek kadar iletişim platformlarının da önemli olduğu bir çağdayız. Yenilikçi ve çağın gereklerini dikkate alan modeller geliştirmemiz gerekiyor. Bu konudaki çalışmaları çok önemsiyoruz ve yakınlarda bu alanda öncü bir adım attık.

"Kadingirisimci.gov.tr"nin önemi

Türkiye genelinde daha çok girişimci kadına ulaşmak amacıyla "Kadingirisimci.gov.tr" adlı web sitesini kullanıma açtıklarını dile getiren Göktaş, bu portal ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından eğitim, araştırma, finansal destek, mentörlük gibi alanlarda gerçekleştirilen çalışmaları tek çatı altında topladıklarını anlattı.

Portalın çok değerli bir kaynak olacağına inandığını ifade eden Bakan Göktaş, "İş-Pozitif" projesine ilişkin şunları söyledi:

"Dijital dünyanın imkanlarını kullanmak adına çok değerli ve kıymetli bir proje olan 'İş-Pozitif', çok önemli bir potansiyele sahip. 'İş-Pozitif' ile kadın istihdamını daha da ileriye taşıyoruz ve Sanayi Bakanlığımızla olan protokollerimizle daha da genişletip kapsayıcı hale getirmiş oluyoruz. Böylesine kapsayıcı ve bütünlüklü bir projede tüm tarafların desteği ve katılımı hayati önem taşıyor. Bakanlık olarak projede yer almaktan hem mutluluk hem gurur duyuyoruz."

Kadın girişimcilerin ürünleri tanıtıldı

Emine Erdoğan ile Bakanlar Göktaş, Kacır ve Işıkhan daha sonra İş Pozitif programı kapsamında projelerini hayata geçiren kadın girişimcilerin ürünlerinin tanıtıldığı standı gezdi. Burada girişimci kadınlardan hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi alarak, ortaya çıkarılan ürünleri tek tek incelediler. 


Ankara,Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
belediye365.com

Haber Kaynak : BELEDİYE365

KILIÇOĞLU YENİDEN KIRIKHAN CHP İLÇE BAŞKANI

Hatay’daki CHP kongrelerine itiraz

Başkan Savaş: İktidar Hatay'a fitre gibi pay ayırıyor

Hatay İskenderun'da riskli şartlarda altyapı yenilemesi

'Faizsiz 2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Uygulaması Başlatıldı

Bakan Bolat, İskenderun Limanı’nda İncelemelerde Bulundu

HBB’NİN BETON ASFALT ATAĞI DEFNE’DE

MHP HEYETİNDEN YAYLADAĞI TEMASLARI

KUMLU GÜNDEN GÜNE GÜZELLEŞİYOR

MİLLETVEKİLİ KAŞIKÇI BAHÇELİ’YE BRİFİNG VERDİ

Hatay`da şüpheli paketten uyuşturucu çıktı

İSKENDERUN?DA ARAÇ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI; 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Samandağ`da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Piyasa değeri 1 milyon lira değerinde yakıt ele geçirildi

Hatay`da kenevir operasyonu

Hatay`da kaçak sigara operasyonu

SAMANDAĞ?DA SAMAN YÜKLÜ KAMYON ALEV ALDI

Hastanede korkutan yangın

Çöp ev boşaltıldı, sahipleri hastaneye götürüldü